Certifikáty

V spoločnosti ROKOS s.ro. Bratislava sa už vyše 17 rokov snažíme o spokojnosť našich zákazníkov. Napriek neustále sa zvyšujúcim nárokom, sa nám darí plniť potrebné štandardy a normy. Dôkazom nášho úsilia sú certifikáty ISO a OHSAS. V spoločnosti ROKOS s.ro. Bratislava sa už vyše 17 rokov snažíme o spokojnosť našich zákazníkov. Napriek neustále sa zvyšujúcim nárokom, sa nám darí plniť potrebné štandardy a normy. Dôkazom nášho úsilia sú certifikáty ISO a OHSAS. 

OHSAS 18001:2007 - Certifikát, ktorý stvrdzuje, že sme zaviedli a používame systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy v realizačnej, projekčnej a stavebnej činnosti v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek kotlov a pecí, tepelných izolácií a továrenských komínov. Vykonávanie protipožiarnych náterov a konštrukcií. 

ISO 14001:2004 - špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, že umožní organizácii pripraviť a implementovať politiku a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne požiadavky a informácie o významných environmentálnych aspektoch. Hlavným cieľom tejto normy je podporiť ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania v rovnováhe so sociálno-hospodárskymi potrebami. Preukázanie úspešnej implementácie tejto normy môže organizácia použiť na to, aby presvedčila zainteresované strany, že má primeraný systém environmentálneho manažérstva. 

ISO 9001:2008 - špecifikuje požiadavky, ktoré možno využiť pri internej aplikácii v rámci organizácie, alebo na certifikáciu či na zmluvné účely.