ISO 9001:2008

Spoločnosť Rokos, s.r.o. Bratislava je od apríla 2004 držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2001. V roku 20013 bol tento certifikát preverený a znovu obhájený. Spoločnosť je aktuálne držiteľom ISO 9001:2008, čo zaručuje vysokú kvalitu všetkých procesov spoločnosti. 

ROKOS s.r.o. Bratislava ISO 9001:2008 SK

Predmet certifikácie: Realizačná, projekčná a stavebná činnosť v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek kotlov a pecí, tepelných izolácii a továrenských komínov. Vykonávanie protipožiarnych náterov a konštrukcií.

ROKOS s.r.o. Bratislava ISO 9001:2008 ENG 

Scope of certification: Design and construction of refractories, hi-temp isolations boiler, fireoves and industrial chimneyes. Provision of fireproof.