OHSAS 18001:2007

Certifikát, ktorý stvrdzuje, že sme zaviedli a používame systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy v realizačnej, projekčnej a stavebnej činnosti v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek kotlov a pecí, tepelných izolácií a továrenských komínov. Vykonávanie protipožiarnych náterov a konštrukcií.

ROKOS s.r.o. Bratislava OHSAS 18001:2007 SK

Predmet certifikácie: Realizačná, projekčná a stavebná činnosť v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek kotlov a pecí, tepelných izolácii a továrenských komínov. Vykonávanie protipožiarnych náterov a konštrukcií.


ROKOS s.r.o. Bratislava ISO 18001:2007 ENG 

Scope of certification: Design and construction of refractories, hi-temp isolations boiler, fireoves and industrial chimneyes. Provision of fireproof.