Politika kvality

Dôveru zákazníka, ako podmienku dlhodobého úspechu, je možné získať kvalitnými službami v oblasti tepelných agregátov s príslušenstvom v energetickom, chemickom, potravinárskom a strojárskom priemysle.

Veríme, že najväčším úspechom sú spokojní zákazníci a preto chceme zvyšovať kvalitu našich služieb u súčasných a budúcich zákazníkov.

Spokojný zákazník je zárukou prosperujúcej spoločnosti.

Prosperujúca spoločnosť je zárukou spokojnosti všetkých jej zamestnancov.

Zamestnanci našej spoločnosti sa preto zaväzujú plniť požiadavky systému manažérstva kvality a trvalo ho zefektívňovať.

Politika kvality je súčasťou stratégie spoločnosti. Predstavuje zásadnú orientáciu a výhľad do budúcnosti.

Je rozpracovávaná v oblasti kvality do konkrétnych cieľov, tak aby zabezpečila:

-         spoľahlivo obchodné partnerstvo pre našich klientov,

-         udržiavanie úzkych kontaktov so zákazníkmi a pohotové reagovanie na ich požiadavky,

-         zvyšovanie stabilizácie riadenia procesov,

-         zvyšovanie profesionality, odbornosti a zručnosti našich zamestnancov,

-         chránenie dobrého meno spoločnosti.

Aby politika kvality bola účinná je potrebné, aby sa s ňou každý zamestnanec spoločnosti stotožnil a prijal ju za svoju.

                                                                                                                                      Slavomír Nožička

Bratislava, 10.12.2012                                                                                           konateľ spoločnosti