ISO 9001:2015

Spoločnosť Rokos, s.r.o. Bratislava je od apríla 2004 držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2001. V nasledujúcich rokoch pôsobenia sa neustále snažíme dodržiavať stanovené normy a štandardy, aby sme obhájili naše postavenie na trhu. V roku 2022 bol tento certifikát preverený a znovu získaný. Spoločnosť je aktuálne držiteľom ISO 9001:2015, čo zaručuje vysokú kvalitu všetkých procesov spoločnosti. 

ROKOS s.r.o. Bratislava ISO 9001:2015 SK

Predmet certifikácie: Realizačná, projekčná a stavebná činnosť v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek kotlov a pecí, tepelných izolácii a továrenských komínov. Vykonávanie protipožiarnych náterov a konštrukcií.