ŽIAROTECHNICKÉ PRÁCE

Dobre navrhnutá a správne realizovaná žiaruvzdorná výmurovka zmenšuje tepelné straty ku ktorým dochádza používaním pecí, zariadení a agregátov počas celého obdobia životnosti. Tým výmurovka prispieva k efektívnosti a úspore množstva spotrebovanej energie.

Práce na žiaruvzdornej výmurovke sa vyznačujú vysokou náročnosťou na presnosť a odbornosť. Tieto práce vykonávajú naši vlastný pracovníci s dlhoročnými šamotárskymi skúsenosťami.


Realizujeme aj náročné stavby:

V chemickom priemysle

 • etylénové pece  - výroba etylénu
 • hydrokrakové pece - výroba olejov
 • vákuovodestilačné pece - destilácia mazutu
 • vodíkové pece
 • hydrorafinačné pece
 • sírne pece
 • reformingové pece (čpavkové)
 • žíhacie pece

V oblasti výroby stavebných materiálov

 • tunelové pece - vypaľovanie polotovarov
 • šachtové pece - výroba magnezitu, vápna
 • rotačné pece - spaľovanie odpadu, výroba vápna, cementu

V energetike

 • kotle - výroba tepla, pary, teplej vody
 • kotle - na spalovanie biomasy
 • fluidné kotle - výroba elektrickej energie

Používané materiály:

Pre všetky uvedené práce zabezpečujeme dodávku šamotárskeho a izolačného materiálu od domácich aj zahraničných dodávateľov.

 • šamot hutný - hutný, tvrdý, polotvrdý
 • šamot ľahčený
 • šamot vysokohlinitý
 • šamot špeciálny
 • žiarobetóny - obyčajné, tepelnoizolačné, nízkocementové, ľahčené, torkretačné a ďaľšie
 • dusacie hmoty
 • dinas
 • kyselinovzdorné materiály
 • vláknité žiaruvzdorné materiály

Používané technológie:

 • klasické murivo
 • žiarobetóny torkretačné, liate, samotečúce
 • vláknité žiaruvzdorné výstielky
 • špeciálne izolačné materiály


Výber z referencií: