O spoločnosti

ROKOS s.r.o. Bratislava

Podniká v oblasti žiarotechniky na celom území Slovenskej republiky. Činnosť firmy je zameraná hlavne na oblasť výstavby a údržby žiaruvzdorných výmuroviek tepelných agregátov všetkých druhov dodávateľským spôsobom. Zabezpečuje výkony vo všetkých oblastiach stavebnej výroby.

Naša firma vznikla v roku 1995. Všetci zamestnanci majú dlhoročné praktické skúsenosti vo všetkých ponúkaných pracovných činnostiach. Zabezpečujeme vysoký stupeň kvality prác, krátke dodacie lehoty, flexibilitu a prijateľnú cenovú úroveň.

Medzi našimi dlhoročnými klientami sú firmy  SLOVNAFT, a.s. a DUSLO, a.s., BEKAERT Hlohovec a.s., ŽOS Trnava, a.s., s ktorými spolupracujeme od nášho vzniku.

ROKOS s.r.o. Bratislava Vám ponúka

 • Šamotárske práce na žiaruvzdorných výmurovkách kotlov a  tepelných agregátov všetkých druhov
 • Vykonávanie izolácií technologických zariadení
 • Opravy driekov a vložiek továrenských komínov, búranie komínov
 • Vysokoteplotné izolácie tepelných agregátov z vláknitých materiálov
 • Búracie a demolačné práce
 • Zváračské práce na pomocných oceľových konštrukciách pre výmurovky
 • Projektovú, kontrolnú a poradenskú činnosť v oblasti žiarotechniky
 • Murárske práce všetkých remesiel
 • Výstavba rodinných domov a prestavby v domoch a bytoch
 • Zhotovenie izbových a záhradných krbov
 • Dodávku materiálov k ponúkaným prácam