PROTIPOŽIARNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

- dodávku a vyhotovenie protipožiarnych omietok

- dodávku a vyhotovenie protipožiarnych náterov

- dodávku a vyhotovenie protipožiarnych konštrukcií

- spracovanie technickej a projektovej dokumentácie autorizovaným stavebným inžinierom

- poradenskú činnosť - zabezpečujeme dodávku materiálu 


Výber z referencií: