KYSELINOVZDORNÉ VYMUROVKY

DUSLO ŠAĽA  -  kyselinovzdorná vymurovka vane pod nádrže                            

SLOVING s.r.o. BRATISLAVA - BCHČOV Bratislava - kyselinovzdorná výmurovka podlahy odstredivky

SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA - Reforming 4,5 a stáčanie - kyselinovzdorné výmurovky rôzneho druhu

HTC Majetok s.r.o. Bratislava - ZVL Kysucké Nové Mesto - kyselinovzdorná výmurovka podlahy VJ

SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA - Spalovňa odpadov - kyselinovzdorná výmurovka skládky

GUMON BRATISLAVA  - Spaľovňa č.2 - stroj č.12., kyselinovzdorná dlažba                                      

ŠURIANSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. ŠURANY - Stáčacia stanica na mazut - kyselinovzdorná výmurovka

BIOTIKA a.s. SLOVENSKÁ LUPČA  - Energetické hospodárstvo cyklónový chladič kyselinovzdorná dlažba

ZSNP a.s. ŽIAR NAD HRONOM - Tepláreň kyselinovzdorná výmurovka

PALMA - TUMYS a.s BRATISLAVA - Stáčacia stanica kyselinovzdorná výmurovka

PASTIKA a.s. NITRA - Energetické hospodárstvo kyselinovzdorná izolácia

Poznámky:

- rešpektujeme prianie našich partnerov neuvádzať mená a čísla telefónov zodpovedných pracovníkov, tieto údaje považujú za chúlostivé.