ŽIAROTECHNICKÉ PRÁCE

V OBLASTI ENERGETIKY, TEPLÁRENSTVE A HUTNÍCTVE

Rok 2012

Slovnaft a.s. Bratislava, VJ MCHBČOV - žiaruvzdorná výmurovka dopaľovacej komory a výmenníka, hodnota

CHEPS s.r.o. Bratislava - oprava žiaruvzdornej výmurovky kotlov K1, K2, K3, K4, K7, K8

SMaO (Slovnaft Petrochemicals s.r.o.)Bratislava - oprava žiaruvzdornej výmurovky kotlov BA 110 na VJ EJ 2

DUSLO a.s. ŠAĽA - oprava žiaruvzdornej výmurovky kotla na spaľovni odpadov


Rok 2011

CHEPS s.r.o. Bratislava - oprava žiaruvzdornej výmurovky kotlov K1, K2, K3, K4, K7, K8

DALKIA a.s. Bratislava - oprava žiaruvzdornej výmurovky kotlov

ŽOS TRNAVA a.s. Trnava - oprava žíhacích pecí

BEKAERT HLOHOVEC a.s. Hlohovec - žiaruvzdorná výmurovka kaliacich pecí

FIBRA s.r.o. ŠAHY - oprava žiaruvzdornej výmurovky kotla na drevný odpad

 

Rok 2010

CHEPS  s.r.o. Bratislava - oprava žiaruvzdornej výmurovky kotlov K1, K2, K3, K4, K7, K8

DUSLO a.s. Šaľa - oprava žiaruvzdornej výmurovky kotla

HERZ s.r.o. Bratislava - žiaruvzdorná výmurovka spaľovacích kotlov

DALKIA a.s. Bratislava - oprava žiaruvzdornej vymurovky kotlov

KAPPA a.s. Štúrovo - oprava kotlov na čierne uhlie


Poznámka:

- rešpektujeme prianie našich partnerov neuvádzať mená a čísla telefónov zodpovedných pracovníkov, tieto údaje považujú za chúlostivé.