TOVÁRENSKÉ KOMÍNY

V oblasti továrenských komínov realizujeme:

- prehliadky, posudky a opravy driekov a vložiek priemyselných komínov, výmurovky a opravy  ochranných vložiek oceľových komínov

- búranie komínov

- spracovanie technickej a projektovej dokumentácie autorizovaným stavebným inžinierom

- zabezpečujeme dodávku materiálu

- zabezpečujeme odvoz a bezpečnú likvidáciu demontovaného materiálu na skládku

Výber z referencií: