Výmurovky

Výmurovacie služby

V oblasti továrenských komínov realizujeme:

  • prehliadky, posudky a opravy driekov a vložiek priemyselných komínov, výmurovky a opravy  ochranných vložiek oceľových komínov
  • búranie komínov
  • spracovanie technickej a projektovej dokumentácie autorizovaným stavebným inžinierom
  • zabezpečujeme dodávku materiálu
  • zabezpečujeme odvoz a bezpečnú likvidáciu demontovaného materiálu na skládku