Technické izolácie
Kompletné výmurovky
Protipožiarné nástreky
Predošlé
Ďalšie

Overená firma

Vysoká kvalita

Certifikácie

Vyškolení ľudia

Flexibilita

001 - ThinkingCreated with Sketch.

Skúsenosti

Protipožiarné nástreky

Dodávka a vyhotovenie protipožiarnych omietok, náterov, konštrukcií …

Kompletné výmurovky

Výmurovky a opravy  ochranných vložiek oceľových komínov …

Technické izolácie

Tepelné izolácie, chladové izolácie, akustické izolácie …

Medzi našich dlhoročných klientov patrí