IZOLÁCIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

DUNSTAV D.S. s.r.o. Malé Dvorníky –  Tepelná izolácia spaľ.pecí a potrubí v Spaľovni  pneumatík Mliečany

REVYMONT s.r.o. Šaľa –   Izolácia potrubí rozvodov ÚK a TÚV v SAV Bratislava

SMaO a.s. BRATISLAVA –  Tepelnohluková izolácia ventilátora L2 a vstup. a výstup. potrubí

Kúpele Trenč.Teplice, a.s – Izolácia parných potrubí a rozdeľovačov v ústrednej  kotolni  

Duslo a.s. Šaľa – Izolácia vykurovacích potrubí v objekte triedenia

Viliam Králik – VIKRA Žilina – Izolácia potrubí a armatúr v odovzdávacích staniciach tepla v Bratislave

IDO EET s.r.o.  –  Izolácia korčekových dopravníkov v mestkej spaľovni Bratislava

TECHMONT MOCHOVCE, spol sr.o. –  Izolácia vysokotlakého strippera v Dusle a.s. Šaľa

ENVITEAM, spo.sr.o. Vysoká pri Morave –  Izolácia komína a recirkulačných potrubí v Spaľovni ČOV Bratislava 

SaM a.s. BRATISLAVA – Izolácia kotlov K4, K5 v Slovnafte a.s. Bratislava

ELDUS  a.s. Šaľa –  izolácia zásobníkov a potrubí na PVAC v Dusle a.s. Šaľa

EXMONT ENGINEERING, spol sr.o.BRATISLAVA – Izolácia aparátov a potrubí na VJ KHK v Slovnafte a.s. Bratislava

SaM a.s. BRATISLAVA – Izolácia 4 ks zásobných tankov + spoj.potrubí k nim

REVYMONT s.r.o. Šaľa  –  Izolácia parných potrubí v Envireale Leopoldov

SaM a.s. BRATISLAVA – Izolácia slopového potrubia na bl.45 VJ ATP Slovnaft a.s. Bratislava

E.ON Elektrárne s.r.o. Trakonice –  Izolácia potrubí v paroplynovej elektrárni  Malženice

MTK-SK s.r.o. Žilina – Izolácia potrubných rozvodov v KIA Žilina

SaM a.s. BRATISLAVA – Izolácie potrubí na bl. 78, BTX v Slovnafte a.s. Bratislava

 EXMONT ENGINEERING, spol sr.o.BRATISLAVA – Izolácia potrubí na  potrubných mostoch v KS V. Zlievce 

ZVARSTAV ACTIVE s.r.o. Žilina –   izolácia 6 ks zásobníkov + spoj.potrubí v bioplynovej stanici Bošany 

Pernag spol s.r.o. BRATISLAVA –  Izolácia parných rozvodov v K.F. Slovakia a.s. Bratislava

SaM a.s. BRATISLAVA – Izolácia strechy nádrže H 02.1 vo V.Kapušanoch

REVYMONT s.r.o. Šaľa  –  Izolácia nádrží a potrubí v parnej kotolni v Istrocheme Bratislava

Duslo a.s. Šaľa – Izolácia spojov.potrubí v rámci výmeny VT čerpadiel v Dusle a.s. Šaľa

SaM a.s. BRATISLAVA – Demontáž izolácií na bl. 64 na VJ Z4/2/TER v Slovnafte a.s. Bratislava       

TECHMONT MOCHOVCE, spol sr.o. –  Izolácia potrubí pri výrobe pary P4 z pary P3 v Dusle a.s.

EXMONT ENGINEERING, spol sr.o.BRATISLAVA – Izolácia parných potrubí v rámci ich optimalizácie v Slovnafte a.s. Bratislava

SaM a.s. BRATISLAVA – Izolácia parných a napájacích potrubí na VJ EJ 2 v Slovnafte a.s. Bratislava 

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. Sereď–  izolácia odparky, 3 ks zásobníkov, potrubia pary a potrubia saturácie  

 

* Poznámky:

  • Tento prehľad investičných zákaziek je vypracovaný v časovej následnosti rok 2010-2012 a špecifikuje naše tepelnoizolačné práce v energetických stavbách, príp.v energetických častiach stavieb. Uvádzame ho iba pre rozsah prác nad 10 000,- €, preto v ňom nie je uvedené veľké množstvo zákaziek s rozsahom prác pod 10 000,- €
  • V tomto prehľade neuvádzame celoročné údržbárske práce napr.v K.F. Slovakia a.s. (pred tým Figaro Bratislava) v rokoch 2002 až 2012 + celoročné práce v Dusle a.s. Šaľa v rokoch 2004 až 2012, súvisiace s opravami jestvujúcich izolácií.