REFERENCIE V OBLASTI OPRÁV A BÚRANIA KOMÍNOV

SLOVNAFT a.s. Bratislava – VJ EJ 1 zbúranie 3ks  murovaných komínov 60m

                                                   VJ EJ 2 oprava betónového komína 120m

                                                   VJ EJ 2 vnútorná prehliadka bet. kom. 120m

SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA – Tepláreň oprava murovaného tehlového komína č.1 v. 80m         

                                                          Tepláreň oprava murovaného tehlového  komína č. 2 v. 80m

                                                          Spalovňa odpadov oprava betónoveho  v. 120m

                                                          ČOV oprava murovaného tehlového komína v. 50m

                                                          Balená centrála prehl. 50m oceľového komína

SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA – VJ Parafínka prehliadka a oprava betónového komína v. 60 m

                                                           VJ PFA prehliadka bet. tvar. komína v.40,5m

                                                           VJ Redestilácia ref. prehliadka 80m tehlového komína, oprava

                                                           VJ AVD6 oprava 60m bet. tvár. komína

                                                           VJ HRP 5,6 oprava 70m tehlového komína

                                                           VJ HRP 1,2 oprava 41,5m oceľového komína

                                                           VJ HRR 4- zbúranie 80 m tehlového komína

                                                           VJ AVD 5 – oprava a výmena hlavice 60 m bet.tvár.komína                                                               

HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. HARMANEC

    Prehliadka a oprava 102m bet. tvárnicového komína

ŠURIANSKÝ CUKROVAR a.s. ŠURANY

    Oprava a prehliadky 120m betónového komína

    Geodetické zameranie výchylky komína  a sledovanie jeho stability         

ŠURIANSKY CUKROVAR, a.s. ŠURANY – rekonštrukcia cukrovarského sila

DUSLO a.s. ŠAĽA 

    Odbúranie 20m tvárnic komína v.80m

    Oprava a prehliadka komínov 120m betónového

                                                          240m betónoveho

                                                          80m murovaného z tehal

                                                          60m plastového

PASTIKA a.s. NITRA

    Oprava a prehliadka murovaného tehlového komína 75m                                                                                                                                                                                                                          

MEDMILK a.s. VEĽKÝ MEDER

    Oprava a prehliadka 45m oceľového komína

TRENČIANSKA TEPLÁ, a.s. – rekonštrukcia cukrovarského sila

Ipeľské tehelne a.s. Breznička

       Búranie tehlového komína v. 32m 

Slovnaft a.s. Bratislava

      Oprava murovaného komína v 32m k žíhacej peci

ŽOS a.s. Trnava

      Oprava murovaného komína v. 32m

Bytové družstvo Šaľa

      Prehliadky a opravy všetkých komínov, oceľových aj murovaných

Bytové družstvo Šurany

      Prehliadka murovaného komína v.50m

Kraft Foods Slovakia a.s. Bratislava

      Prehliadka a oprava murovaného komína v.50m

Bekaert Hlohovec, a.s.

      Prehliadka a oprava betónového komína 110 m

Bytkonfort Nové Zámky

        Prehliadka a oprava betónového komína 106 m

ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom

      Prehliadka a oprava betónového komína 200 m

Bytové družstvo Šaľa

      Odbúranie 20 m zo 60 m vysokého komína

      Zbúranie 40 m vysokého komína

Masokombinát a.s. Bratislava OZ Miletičová ul

      Zbúranie 45 m vysokého murovaného komína

* Poznámky:

  • rešpektujeme prianie našich partnerov neuvádzať mená a čísla telefónov zodpovedných pracovníkov, tieto údaje považujú za chúlostivé.
  • Odbornotechnické prehliadky a následné opravy komínov sa opakujú v pravidelných intervalech podia STN.
  • V odbornotechnických (periodických) prehliadkach sú zahrnuté skúšky bleskozvodov a elektrickej inštalácie nočného prekážkového osvetlenia (prípadná výmena a oprava svietidiel)