V OBLASTI PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY KONŠTRUKCIÍ

SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA    gumové zásobníky na VJ SKP 2

                                                           ocelový skelet na VJ AVD 6

                                                           kolóny + skelet na VJ AVD 5

                                                           ocelové konštrukcie na VJ Hydrokrak

                                                           ocelový skelet na VJ HRR 4, Aromáty          

SLOVNAFT PETROCHEMICALS s.r.o. BRATISLAVA – kolóny a ocelové nosníky na VJ EJ II, stena a nosníky na VJ Polyetylén 3

JUHOCUKOR DUNAJSKÁ STREDA – ocelové konštrukcie v kotolni, prestup káblov

CUKROVAR RIMAVSKÁ SOBOTA – ocelové stĺpy v kotolni, prestup káblov

POVAŽSKÝ CUKOR a.s. TRENČIANSKÁ TEPLÁ – ocelové konštrukcie + prestup káblov

CUKROVAR ŠURANY – ocelové konštrukcie + prestup káblov

 JCP ŠTÚROVO – ocelové konštrukcie v kotolni a prestupy káblov

* Poznámky: rešpektujeme prianie našich partnerov neuvádzať mená a čísla telefónov zodpovedných pracovníkov, tieto údaje považujú za chúlostivé.