Technické izolácie

IZOLÁCIE TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

Vysoké nároky na úsporu energie a znižovanie tepelných strát vo výrobe a v rozvodoch technologických zariadení zabezpečujeme izolovaním.  Realizujeme izolácie tepelné, chladové, bezpečnostné proti popáleniu personálu a iné.

Tepelné izolácie

Tepelné izolácie vykonávame vo všetkých odvetviach. Izolácie parovodov, rozvodov tepla, aparátov, nádrží, technologických rozvodov pre rôzne média, vzduchotechnických zariadení, izolácie kotlov, pecí, kolón.

Chladové izolácie

Chladové izolácie rozvodov a výroby, médií v chladiarňach, mraziarňach, klimatizovaných skladových priestorov pre obchody, poľnohospodárstvo a iné.

Potravinárstvo

Tepelné a chladové izolácie pre potravinárstvo splňujúce prísne hygienické podmienky

Akustické izolácie

Technologických zariadení vzduchotechniky, prevádzok a iných.

Zatepľovanie

Budov, rodinných domov, skladov, prevádzok

Klampiarske práce

Výrobu a montáž klampiarskych výrobkov na mieru, výrobu a montáž snímateľných izolácií na mieru

Materiály

Pre všetky uvedené práce zabezpečujeme dodávku materiálu od domácich aj zahraničných dodávateľov.

Izolácie:

  • vláknité
  • keramické
  • penový polystyrén
  • polyuretánové izolačné panely
  • hydroizolačné lepenky
  • fólie PVC, PE
  • kaučukové a PE izolácie