kontakt

ROKOS s.r.o. Bratislava

Hradská 7

821 07 Bratislava

+421 903 463 641

    +421 911 463 642     

rokos@rokosba.sk

Tepelné izolácie

Ing. Kuchar Roman 

+421 903 416 841      

kuchar@rokosba.sk   

Žiarotechnika - výmurovky

Ing. Braun Zdenko

+421 911 463 643

zdenko.braun@rokosba.sk