Služby

Protipožiarné nástreky

Dodávka a vyhotovenie protipožiarnych omietok, náterov, konštrukcií …

Kompletné výmurovky

Výmurovky a opravy  ochranných vložiek oceľových komínov …

Technické izolácie

Tepelné izolácie, chladové izolácie, akustické izolácie …