KYSELINOVZDORNÉ VYMUROVKY

DUSLO ŠAĽA  –  kyselinovzdorná vymurovka vane pod nádrže                            

SLOVING s.r.o. BRATISLAVA – BCHČOV Bratislava – kyselinovzdorná výmurovka podlahy odstredivky

SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA – Reforming 4,5 a stáčanie – kyselinovzdorné výmurovky rôzneho druhu

HTC Majetok s.r.o. Bratislava – ZVL Kysucké Nové Mesto – kyselinovzdorná výmurovka podlahy VJ

SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA – Spalovňa odpadov – kyselinovzdorná výmurovka skládky

GUMON BRATISLAVA  – Spaľovňa č.2 – stroj č.12., kyselinovzdorná dlažba                                      

ŠURIANSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. ŠURANY – Stáčacia stanica na mazut – kyselinovzdorná výmurovka

BIOTIKA a.s. SLOVENSKÁ LUPČA  – Energetické hospodárstvo cyklónový chladič kyselinovzdorná dlažba

ZSNP a.s. ŽIAR NAD HRONOM – Tepláreň kyselinovzdorná výmurovka

PALMA – TUMYS a.s BRATISLAVA – Stáčacia stanica kyselinovzdorná výmurovka

PASTIKA a.s. NITRA – Energetické hospodárstvo kyselinovzdorná izolácia

* Poznámky: rešpektujeme prianie našich partnerov neuvádzať mená a čísla telefónov zodpovedných pracovníkov, tieto údaje považujú za chúlostivé.