ŽIAROTECHNICKÉ PRÁCE

Rok 2012

Slovnaft a.s. Bratislava, VJ MCHBČOV – žiaruvzdorná výmurovka dopaľovacej komory a výmenníka, hodnota

CHEPS s.r.o. Bratislava – oprava žiaruvzdornej výmurovky kotlov K1, K2, K3, K4, K7, K8

SMaO (Slovnaft Petrochemicals s.r.o.)Bratislava – oprava žiaruvzdornej výmurovky kotlov BA 110 na VJ EJ 2

DUSLO a.s. ŠAĽA – oprava žiaruvzdornej výmurovky kotla na spaľovni odpadov

Rok 2011

CHEPS s.r.o. Bratislava – oprava žiaruvzdornej výmurovky kotlov K1, K2, K3, K4, K7, K8

DALKIA a.s. Bratislava – oprava žiaruvzdornej výmurovky kotlov

ŽOS TRNAVA a.s. Trnava – oprava žíhacích pecí

BEKAERT HLOHOVEC a.s. Hlohovec – žiaruvzdorná výmurovka kaliacich pecí

FIBRA s.r.o. ŠAHY – oprava žiaruvzdornej výmurovky kotla na drevný odpad

 

Rok 2010

CHEPS  s.r.o. Bratislava – oprava žiaruvzdornej výmurovky kotlov K1, K2, K3, K4, K7, K8

DUSLO a.s. Šaľa – oprava žiaruvzdornej výmurovky kotla

HERZ s.r.o. Bratislava – žiaruvzdorná výmurovka spaľovacích kotlov

DALKIA a.s. Bratislava – oprava žiaruvzdornej vymurovky kotlov

KAPPA a.s. Štúrovo – oprava kotlov na čierne uhlie

* Poznámka: rešpektujeme prianie našich partnerov neuvádzať mená a čísla telefónov zodpovedných pracovníkov, tieto údaje považujú za chúlostivé.