Proti požiarne nástreky

ROTIPOŽIARNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

  • dodávku a vyhotovenie protipožiarnych omietok
  • dodávku a vyhotovenie protipožiarnych náterov
  • dodávku a vyhotovenie protipožiarnych konštrukcií
  • spracovanie technickej a projektovej dokumentácie autorizovaným stavebným inžinierom
  • poradenskú činnosť – zabezpečujeme dodávku materiálu