ISO 45001:2018

Certifikát, ktorý stvrdzuje, že sme zaviedli a používame systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy v realizačnej, projekčnej a stavebnej činnosti v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek kotlov a pecí, tepelných izolácií a továrenských komínov. Vykonávanie protipožiarnych náterov a konštrukcií.

ROKOS s.r.o. Bratislava ISO 45001:2018 SK

Predmet certifikácie: Realizačná, projekčná a stavebná činnosť v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek kotlov a pecí, tepelných izolácii a továrenských komínov. Vykonávanie protipožiarnych náterov a konštrukcií.