Politika kvality

Dôveru zákazníka, ako podmienku dlhodobého úspechu, je možné získať kvalitnými službami v oblasti tepelných agregátov s príslušenstvom v energetickom, chemickom, potravinárskom a strojárskom priemysle. Veríme, že najväčším úspechom sú spokojní zákazníci a preto chceme zvyšovať kvalitu našich služieb u súčasných a budúcich zákazníkov.

Spokojný zákazník je zárukou prosperujúcej spoločnosti. Prosperujúca spoločnosť je zárukou spokojnosti všetkých jej zamestnancov. Zamestnanci našej spoločnosti sa preto zaväzujú plniť požiadavky systému manažérstva kvality a trvalo ho zefektívňovať.

Politika kvality je súčasťou stratégie spoločnosti. Predstavuje zásadnú orientáciu a výhľad do budúcnosti. Je rozpracovávaná v oblasti kvality do konkrétnych cieľov, tak aby zabezpečila:

  • spoľahlivo obchodné partnerstvo pre našich klientov,
  • udržiavanie úzkych kontaktov so zákazníkmi a pohotové reagovanie na ich požiadavky,
  • zvyšovanie stabilizácie riadenia procesov,
  • zvyšovanie profesionality, odbornosti a zručnosti našich zamestnancov,
  • chránenie dobrého meno spoločnosti.

Aby politika kvality bola účinná je potrebné, aby sa s ňou každý zamestnanec spoločnosti stotožnil a prijal ju za svoju.

Slavomír Nožička, Konateľ spločnosti